CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BHMAX

TRỤ SỞ              : Tầng 3, tòa Licogi 19, số 25 Tân Mai Hoàng Mai, Hà Nội.
ĐIỆN THOẠI       : 0833 393 555 – 0904 899 804
EMAIL                 : bhmaxcompany@gmail.com
MÃ SỐ THUẾ     : 0108853620
ĐD PHÁP LUẬT : Ông Lương Thanh Bình (Giám đốc)