Tải trọng tường trong ETABS

Tải trọng tường là một trong bốn loại tải trọng trong một công trình ( bao gồm tĩnh tải sàn, hoạt tải sàn, tải trọng tường và tải trọng gió ), tải trọng tường trong etabs sẽ được quy về các tải trọng phân bố đều tác dụng lên dầm.

Những lưu ý và cách nhập tải trọng tường chính xác trong etabs các bạn truy cập tại link: Nhập tải trọng tường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0833393555